Thông tin sách: Thung Lũng Silicon

Thung Lũng Silicon

Tác giả: Geoffrey A. Moore Thể loại: Marketing Lượt xem: 32 Nguồn: Internet
Dịch giả: N/A Tình trạng: Đã hoàn thành Người đăng: admin

Tóm tắt sách:


Giới thiệu sách Thung Lũng Silicon

Thung Lũng Silicon là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Geoffrey A. Moore, xuất bản lần đầu vào năm 1991.

Cuốn sách này đã trở thành một trong những tài liệu kinh điển về tiếp thị và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ cao và khởi nghiệp công nghệ.

Thung Lũng Silicon là một cuốn sách chủ đề về cách tiếp thị và bán hàng cho các sản phẩm công nghệ tiên tiến trong quá trình chuyển từ giai đoạn sớm (early adopters) đến giai đoạn chuyển đổi (mainstream market).

Cuốn sách này đặt ra khái niệm về “khoảng cách” (chasm) giữa hai giai đoạn này, và làm rõ cách thức để vượt qua khoảng cách này một cách hiệu quả.

Một số điểm chính trong cuốn sách Thung Lũng Silicon bao gồm:

  • Phân loại thị trường: Moore chia thị trường thành năm phần: Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority và Laggards. Ông đề cập đến cách tiếp cận từng phần khách hàng này.
  • Chasm: Cuốn sách tập trung vào việc vượt qua “khoảng cách” (chasm) giữa Early Adopters và Early Majority. Moore thảo luận về các chiến lược cần thiết để sản phẩm có thể vượt qua giai đoạn này.
  • Tiếp thị chuyên nghiệp: Tác giả trình bày các phương pháp tiếp thị và quảng cáo mà các công ty công nghệ nên sử dụng để thúc đẩy sản phẩm của họ từ giai đoạn sớm đến giai đoạn chuyển đổi.

Cuốn sách Thung Lũng Silicon đã trở thành một tài liệu quan trọng cho các nhà làm kinh doanh công nghệ và các nhà quản lý sản phẩm.

Nó đã giúp nhiều công ty hiểu rõ hơn về cách thức tiếp cận thị trường và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên mô hình chasm của Moore.


Danh sách phần: Thung Lũng Silicon

Bình luận sách: Thung Lũng Silicon